Dyrektywa o unikaniu opodatkowania

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do użytku w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jakieś z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

UpSize UpSize Een effectieve manier om mooie, volle en mooi gevormde borsten te krijgen zonder esthetische medicijnbehandelingen!

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Roli w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które wymaga robić artykuł w relacji od centrum w jakim będzie on przyjmowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne płynące z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim zaczynana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zrezygnowany z rynku. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.