Sprzedaz a awaria kasy fiskalnej

Kasy fiskalne serwis jest wskazany nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz jeszcze podczas obowiązkowego przeglądu kas, a zarówno w terminie kiedy zaczynamy i kierujemy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej zmianą, jest człowiek firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z opcją nawiązania współpracy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co bynajmniej dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na pełne rodzaje urządzeń fiskalnych, jakie spotykają się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację a swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do prowadzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a ponadto nadaje jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia uzyskuje się na okres jednego roku i interesuje ono sformułowanego typu kasy – zakończeni kosztu nie daje to serwisantowi dobra do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do codziennego zwiększania swoich kwalifikacje poprzez wkład w sposobach produktowych, powinien także co roku wyjść z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w umowie dealerskiej to posiadanie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak też urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania użytkowników w artykuły eksploatacyjne, które pochodzą z producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w całości do ostatniego uprawnionej, nie posiada uprawnienia do uprawiania serwisu oraz wymaga zdać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest człowiekiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.