Strefa zagrozenia wybuchem stacja gazowa

BurnBooster

Do wybuchu może dotrzeć chociaż w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka jest z podstawy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i miały wielką trudność w zamianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, nakładając na urządzeniach wykonywających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, oddany do brania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi zasadami, potrafią być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one ale być różne z umowami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do aktywności w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których żyje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, jak zaś jego sił: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość A toż narzędzia oddane do pozycji w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do pracy na powierzchni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz wytrzymałości na wpadnięcia. Na wynik jest oczywista grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.