Technologia gastronomiczna ebook

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego ważnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w rozmiarze systemów ochronnych oraz urządzeń, które używane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania zgodności z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą działalność w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, że materiał jest odpowiedni z normą to utrzymuje się jego zgoda z surowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych łączonych w powierzchniach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia oraz systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i systemy ochronne powinny istnieć naprawdę skonstruowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić planowane ze znajomością wiedzy technicznej. I części i podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi zaś treścią nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania oraz systemy ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich dokonywania nie powstaną za wysokie gorączki oraz promieniowanie. Nie potrafią powodować zagrożeń elektrycznych zaś nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.