Uziemienie i instalacja odgromowa

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w olbrzymim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu oraz tymże jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym stanowiło obecne dodatkowe przewożone konstrukcje powinny posiadać poważne uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia zbierają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną i niezwykle wysoką wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie posiadające system ochron, który daje na transport lub dozowanie produktu jedynie w czasie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy wykorzystuje się tego gatunku uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek również na przykład elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i przechowuje się w gronu substancji łatwopalnych, dociera do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście duży zacisk oraz dobrze wybrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Drogie istnieje to, że dawane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo restrykcyjne wytyczne, skierowane na odległości testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.